5.1 Öğrenci İş Akış Süreci Formları

5.1.1.Ders Muafiyet Talebi İş Akış Süreci Formu

5.1.2. Öğrenci Disiplin Ceza İşlemleri İş Akış Süreci formu

5.1.3. Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma İş Akış Süreci

5.1.4.Kayıp Kimlik Kartı Verilmesi İş Akış Süreci Formu

5.1.5. Kayıt Silme, Dondurma Ve İlişik Kesme İş Akış Süreci Formu

5.1.6. Mazeret Sınav Dilekçesi ve İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5.1.7. Öğrenci Belgesi Verilmesi İş Akış Süreci Formu

5.1.8. Burs İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5.1.9. Öğrenci Konseyi Temsilci Seçim İşleri İş Akış Süreci Formu

5.1.10. Öğrenci Yemek Bursu Talebi İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5.1.11. Staj  İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5.1.12. Transkript Belgesi İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5.1.13. Sınav Notuna İtiraz İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.1.14. Ders Ekleme-Çıkarma İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.1.15. Askerlik Durumu İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.1.16. Yatay geçiş İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5.1.17.Okutulacak Lisans Ders Dağılımı İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.1.18.Ders programı ve sınav programı hazırlanması işlemi iş Akış Süreci Formu

5.1.19.Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5.1.20.Öğrenci Kontenjanlarının Bildirilmesi İş Akış Süreci Formu

5.1.21.Bitirme Çalışması İş Akış Süreci Formu

5.1.22 Ders  Yazılımı Yapamayan Öğrencilerin İş Akış Süreci Formu

5.1.22 Ders  Yazılımı Yapamayan Öğrencilerin İş Akış Süreci Formu