5.2. Yazı İşleri İş Akış Süreci Forumları

5.2.1. Gelen Evrak İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5.2.2. Giden Evrak İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5.2.3. İdari Personel Yıllık İzin İşlemleri İş Akış Süreci

5.2.4. Akademik Personel Yıllık İzin İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5.2.5. 2547 Sayılı Yasanın 31. Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5.2.6. 2547 Sayılı Yasanın 35. Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu

5.2.7. 2547 Sayılı Yasanın 38. Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu

5.2.8. 2547 sayılı yasanın 39. Madde kapsamında Dekanlık Görevlendirme İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.2.9. 2547 sayılı yasanın 39. Madde kapsamında Rektörlük Görevlendirme İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.2.10. 2547 Sayılı Yasanın 40.a Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu

5.2.11. 2547 Sayılı Yasanın 40.b Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5.2.12. 2547 Sayılı Yasanın 40.d Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu

5.2.13. Bilir Kişi Görevlendirme İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.2.14. Görev Yaptığına Dair Belge Düzenleme İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.2.15.. BAP Birimi Proje Başvuruları İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.2.16. Yardımcı Doçent Atama İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5.2.17.Yardımcı Doçentliğe Yeniden Atama (Süre Uzatımı) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.2.18. Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5.2.19. Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi ve Uzman Yeniden Atama (Süre Uzatımı) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.2.20.Dekan Yardımcılığına Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.2.21. Bölüm Başkanlığına Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.2.22.Bölüm Başkan Yardımcısı Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.2.23.Anablim Dalı Başkanlığına Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.2.24. Üniversite Senatosuna Fakülteden Üye Seçim İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.2.25. Fakülte Kuruluna Üye Seçim İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.2.26. Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçim İşlemi İş Akış Süreci Formu

5.2.27.Bölüm  Gelen Evrak İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5.2.28. Bölüm Giden Evrak İşlemleri İş Akış Süreci Formu