Dilekçeler ve Formlar

PERSONEL
 

35. Madde Görevlendirme Dilekçesi

Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Başvuru Formu

39. Madde Görevlendirme Dilekçesi (Yolluklu kısa süreli)

39. Madde Görevlendirme Dilekçesi (Yolluksuz uzun süreli)

Görev Bitimi Göreve Başlama Dilekçesi

İlk atama Göreve Başlama Dilekçesi

Personel Mal Bildirim Formu

Aile Yardımı ve Durumu Bildirim Formu

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu

Personel İlişik Kesme Belgesi

Personel İstifa ve Emeklilik Dilekçe Formu

Katılım Ücreti Talep Dilekçesi

Yabancı Dil Tazminat Talep Dilekçesi

Ders Telafisi Talep Dilekçesi

Arş.Gör. Alımı Ön Değerlendirme

Arş.Gör. Alımı Değerlendirme Formu

Yurt Dışında Görevlendirilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi

Yurt İçinde Görevlendirilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Görev Süre Uzatma Formu

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Görev Süre Uzatma Talep Dilekçesi

Doktor Öğretim Üyesi Görev Süre Uzatma Dilekçesi

Doktor Öğretim Üyesi Görev Süre Uzatma Faaliyet Raporu Formu

ÖĞRENCİ
 

DERS EKLEME VE ÇIKARMA FORMU

Tez Konusu Belirleme Formu

Staj Başvuru Dilekçesi

Açıklanmayan Sınav Notu Dilekçesi

Ders Kayıt Dilekçesi

Ders Muafiyet Dilekçesi

Ders Silme Dilekçesi

Yabanci Dil Muafiyet Dilekçesi

Kayip Kimlik Yenileme Dilekçesi

Kayıt Dondurma Dilekçesi

Kayıt Sildirme Dilekçesi

Mazeret Sınavı Dilekçesi

Öğrenci İlişik Kesme Belgesi

Sınav Notuna itiraz Dilekçesi

Yaz Okulunda Ders Alma Formu