Genel Bilgiler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mühendislik Fakültesi; Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine,  28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, 04.04.2011 tarih ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 15.04.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanarak kurulmuştur.

2012 yılında mevcut yerleşke dışında geçici olarak Jeoloji ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümleri, Dekanlık birimleri olarak o zaman ki ismi ile Turgut Kıran Denizcilik Meslek Yüksekokuluna (şimdiki ismi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi) yerleşmiştir. Burada 6 ay gibi bir süre kaldıktan sonra eğitim öğretim başlangıcına yakın merkez kampüsteki binaya taşınmıştır. Yaklaşık 12000 m2 kapalı alandan oluşan binaya taşınan Mühendislik Fakültesi yenilikçi bir anlayış ile 2012-2013 yılları arasında eğitim-öğretime başlamıştır.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Makine Mühendisliği Bölümleri ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ise Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Biyomühendislik bölümü için 40 kontenjan verilerek öğrenci alınmasına onay verildi. Fakültemizde lisans programları kapsamında 873 öğrenci eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Makine Mühendisliği ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ise Jeoloji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümü yüksek lisans programları açılmış olup toplamda 138 yüksek lisans öğrencimiz eğitim öğretime devam etmekte olup 10.07.2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümüne Doktora programının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren açılmasına karar verilmiştir.

Fakültemizde eğitim-öğretim faaliyetleri 57 akademik,  7 idari ve 5 sürekli işçi personeli ile sürdürülmekte olup kamu kaynaklarının öncelikli alanlar belirlenerek etkin ve ekonomik kullanımı ile mali disiplini sağlayacak etkili bir iç kontrol sistemi oluşturulmuştur.

Öğretim etkinliklerinin yanı sıra, topluma yönelik hizmetlerini de geliştiren Fakültemiz, yayın ve danışmanlık çalışmalarına büyük önem vermekte; sanayi ötesi toplumların bilgi toplumu niteliği kazandığı yüzyılımızda, toplum taleplerine uyum göstererek, ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücü ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek eğitim anlayışı ve araştırmalarıyla ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında başarıyla temsil etmektedir.